Prodáváme:

a) Rozmítací pilu TOS – SVITAVY světlost 12 cm + 2 pracovní stoly + pile cena k jednání 50.000,-Kč 
b) Potrubí k odsávání různých délek o průměru 30 cm a 10 cm cena 50,-Kč/bm 
c) Pilu k sámovaní prken do síly 2,6 cm cena 10.000,-Kč

LESY:

 1.  les Bezděkov u Velké Bíteše
  LV 68-6289m2; 258m2; 2128m2;1482m2
  Zalesněný lesní porost SMRK stáří 15 roků, rovina
  Cena k jednání 100.000,-Kč
 2. les Těškovice u Onšova
  LV 181-3043m2 LV 181 – 2500m2;181-2137m2;181-2964m2, LV 181 – 44m2;181-4221m2;181-4183m2, LV 181 - 598m2;181-3289m2;181-1099m2; LV 181-575m2. Smrkové porosty do 15 roků, 0,15 ha k těžbě stáří 80 + SMRK, rovina
  Cena k jednání 220.000,-Kč
 3. les Vojnův Městec
  LV 92-3913m2;92-9193m2 – svah, listnatá a smrková kultura, stáří do 20 roků
  Cena dohodou 100.000,-Kč